Araştırmacılar İçin Genel Kültür Yol Haritası

Genel kültür; toplumda yer alan beşeri ve coğrafi bilgilerin bütününü anlamaktır. Genel kültür mirası kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar ulaşmaktadır. Bu aktarım sırasında bir yol belirlemek ve bu yolda zarar vermeyecek şekilde ilerlemek gerekir.

Bu yolda ilerleyerek kültürümüzü gelecek nesillere aktaracak araştırmacılara çok büyük görevler düşmektedir.

Araştırmacılık Nedir Ne Yapmalıdır?

Araştırmacı, belli bir konu üzerinde profesyonel olarak çalışan ve bunu çoğu zaman gönüllülük esasına dayalı olarak yapan kişi veya kişilerdir. Tek başlarına olabilecekleri gibi grup halinde de olabilirler. Araştırmacı bir konu üzerinde yoğunlaşıp, bu konu hakkında bizlere bilgi vermesi için belli bir harita üzerinden yol almak durumundadır.

 Yol Haritası Nasıl Olmalıdır?

Araştırmacının öncelikle araştırılacak genel kültür konusunu belirlemesi ve bu konu üzerine yoğunlaşması gerekmektedir. Daha sonrasında gerekli bilgi ve belgelere ulaşmalıdır. Bulduğu belge, yazılı ya da yazısız her türlü kaynakları inceledikten sonra kendine nereden başlaması gerektiğine dair hazırlık yapmalı ve çalışmalarına başlamalıdır. Çalışmalarını titizlikle devam ettirmeli ve yanlış bilgi vermekten kaçınmalıdır. Yaptıkları araştırmaların nesillerden nesillere aktarılması ve bir kaynak oluşturması açısından doğru bilgilere yer verilmelidir.

Genel kültür araştırmalarında yol haritası hazırlarken bir takım teknikleri kullanabiliyor olmalıyız. Seçtiğimiz konunun güzelliği, geçerliliği ve kullanılabilirliği açısından değerlendirmeliyiz. Fakat sadece konunun geçerliliği ve güzelliği de araştırma konusunda başarılı olacağımız anlamına gelmemektir. Toplanan bilgi ve belgeleri de gerektiği şekilde kullanarak konunun anlam ve önemini en iyi şekilde vurgulamalıdır. Genel bir çerçeve oluşturulduktan sonra konunun önemi ile ilgili diğer detayları da vermelidir. Verilen detaylarda imla kurallarına ve sayısal verilere de dikkat edilmeli hatalı sonuçlardan ve verilen değer kaynaklarından emin olunmalıdır. Geçerliliği kesinleşmemiş sayısal verilerden ve tarihlerden kaçınmalıdır.