Endüstride Pazarın Önemi Nedir?

Endüstri (Sanayi) Nedir?

İnsanoğlu, dünyaya geldiği andan itibaren sayısız ihtiyaç ve istek ile mücadele etmeye başlamıştır. Doğanın bize hediye olarak sunduğu çeşitli ürünlerin bir kısmı işlenmeden tüketilebiliyor iken, bir kısmı ancak üzerine emek harcadıktan sonra tüketilebilir duruma geliyordu. Sanayi ile eş anlamlı olan endüstri, ham maddelerin nihai mala dönüştürülme sürecidir. Endüstrinin gerçekleştiği fiziksel ortama, fabrika adını vermekteyiz.

 Mal ve Hizmetlerin Buluşma Noktası: “Pazar”

Sanayi Devrimi’nden bu yana süregelen ve sayısız makinenin yardımı ile ufak emek harcayarak üretilen mal-hizmetlerin tamamı, toplum ihtiyaçlarını karşılamayı ve kar elde etmeyi amaçlamaktadır. Üretilen malların, efektif talep (alıcı) ile buluşabilmesi ancak pazar aracılığı ile gerçekleşebilmektedir. Ürünler, efektif talebin yoğun olduğu bölgelere (pazarlara) gönderilerek satın alma potansiyeli olan müşteri ile buluşur. Mal ve hizmetlerin bir araya getirilip talep eden insanlar ile buluşturulduğu, satışlarının gerçekleştirildiği her ortama, pazar adını vermekteyiz. Belirtilmesi gerekir ki; pazar, aynı zamanda arz-talep fonksiyonunun oluştuğu, yani ürünlerin fiyatının belirlendiği ortamdır.

 Endüstride Pazarın Önemi Nedir? 

Pazar ve endüstri kelimelerinin iktisadi anlamda neler ifade ettiklerinden bahsettik. Birbirlerini ancak bütünledikleri takdirde toplum ihtiyacını karşılayıp kar elde ettiren bu terimler, ekonominin gidişatını belirlerler. Aynı zamanda bir o kadar da uyumlu olmak zorundadırlar. En basit şekilde söyleyecek olursak; sanayi bölgeleri, pazara yakın alanlarda kurulurlar. Örneğin; dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan, doğal olarak talebin yoğun olduğu İstanbul’un yakın çevresinde, çok sayıda organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Çünkü aksinin olması durumunda, üretilen mal ve hizmetlerin rutin maliyeti dışında, ulaşım masraflarının yüksek seviyelerde seyrettiği gözlemlenir.

Doğal olarak bu durum, toplam maliyetinde yükselmesine sebep olacağı için üreticiyi olumsuz etkileyecektir. Yani ürünlerin, ihtiyaç ve isteklerini karşılamak isteyen insanlara ulaştırılması, en az bu ürünlerin üretilmesi kadar önemlidir.