Farklı Politik Yapıdaki Toplumlarda Genel Kültür Nasıldır?

FARKLI POLİTİK YAPIDAKİ TOPLUMLARDA GENEL KÜLTÜR NASILDIR?

Genel kültür, genel bilgi anlamına gelmektedir. İnsanların gerek bulunduğu coğrafyaya, gerek yaşadığı kültüre, gerek de devletlerinin politik yapısına göre genel kültür büyük değişimler göstermektedir. Coğrafi farklılıklar sayesinde insanların bulunduğu yerlere göre geleneksel yemekleri, yaşam tarzları ve geleneksel olan bütün kültürleri farklılaşmaktadır. Örneğin doğuda hayvancılığı önde gelen bir yer olması nedeniyle orda yaşayan halkın geleneksel yemekleri genellikle etli yemeklerdir. Fakat Akdeniz veya ege bölgesine baktığımız zaman meyve ve sebze zenginliği bol yerler olduğu için oradaki geleneksel yemekler zeytinyağlı sebzeli yemeklerdir.

Bunun gibi birçok nedenlerin arasından bir tanesi var ki temele direkt olarak iner ve başlı başına halkı bir kültür yapılanması içerisine sokmakla beraber, tarihte oldukça yer kaplamaktadır. Bu milletlerin içinde bulunduğu, devletlerinin değişik politik yapılarıdır.

 POLİTİK YAPILARIN GENEL KÜLTÜR ÜZERİNDE ETKİSİ

Vatandaşı olduğumuz ülkelerin farklı politik yapıları oranın halkının genel kültürünün de ona göre biçimlenmesini sağlamıştır. Örneğin tek padişah sistemiyle yönetilen Osmanlı İmparatorluğundan kalan ve kültürümüze işlemiş bir kaç etmen bunun göstergesidir. Bu etmenler genel kültürün içinde bulundurduğu “siyasal kültür” kavramını doğurmuştur. Mesela demokrasiyle yönetilen bir ülkedeki genel bilgi, monarşiyle yönetilen bir ülkeninkisiyle tabi ki farklılıklar gösterir. Politik yapının genel kültürün üzerindeki bu önemli rolün etkisi zamanla yerleşir ve kalıcı bir hal almıştır. Bu olayı farklı iki ülkenin vatandaşını yan yana getirerek ya da bir vatandaşın farklı bir ülkeye gidip orada ki yaşama uyum sağlamasındaki çabasından anlayabiliriz.

İlk çağlardan beri insanlar bir birlik çabasına girmişler ve devletleşme yolunda adımlar atıp bu zamanki sistemleri icat etmişlerdir. Bu sistemler yani politik yapılar farklılık kazanıp, vatandaşların da normal olarak ona göre bir kültür oluşturmasında büyük rol oynamıştır.