Modelaj Nedir?

Bir çeşit yapay çamur olan Plâstilin ve çömlekçi çamuru gibi maddeleri kullanılarak bir konuyu tasvir etme sanatına ya da taklit yaparak doğada bulunan bir cismin benzerinin oluşturulduğu plâstik biçimlendirme sanatına Modelaj adı verilir.

Eğitsel Yönleri

Bu çeşit sanatlar, eğitsel amaç gözetilerek 19. yüzyılın sonunda bazı ülkelerin eğitim sistemlerinde yer almıştır. Çocuğunuzu çalışmaya yöneltmenin yani sıra, ona türlü şekilleri, biçimleri bulma ve yaratma konularında da olanak sağlar. Bu alanda çalışılırken, çocukların eğlenceli vakit geçirmelerinin yanında, hayal dünyalarının da gelişmesine yardımcı olmaktadır.

Kullanılan Maddeler

Yapımında; özel bir çamur olan çömlekçi çamuru, yapay çamur olan plâstilin, kâğıt üretiminde de kullanılan kağıt hamuru, ıslatılmış kum, kar gibi şekil verilmesi daha kolay maddeler kullanılır. Bunlar, çocukların yaptığı gözlemleri daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Çamurun muhafazası için bir levha ile kaplı sandık gerekir ve çamur işi yapacak her kişinin modelaj kalemleri ve üzerinde kıl işi yapabileceği bir modelaj tahtası (altlık) olmalıdır. Çamurun kolayca işlenmesi amacıyla, yumuşatılmış çamur, modelaj tahtası diye adlandırılan tahtanın üzerine yerleştirilerek, çalışmaya başlanır. Önce konunun taslağı meydana çıkarılır, sonra ayrıntılara geçilir.

Birçok hayvan, bitki ve insan figürleri konu alınarak çamurdan, bunların canlandırılmış durumları, yani örnekleri meydana çıkarılmaya çalışılır ve bu sırada modelin de belirli nitelikleri, oranları ortaya çıkarılır. Bitirilen işler, gerçek modelleriyle karşılaştırılarak eksik tarafları araştırılır. Bu tarz işlerde, kolaydan başlayıp başarı sağladıktan sonra, ortaokul ve üstü sınıflarda figürler, büstler, hayvan biçimlerine geçilir. Ayrıca bahse konu malzemelerin yani sıra, yumuşatılarak hamur haline getirilmiş kağıt yardımıyla tel, tahta parçaları gibi maddelerden de faydalanarak, özellikle çeşitli oyuncaklar ve bebekler oluşturulabilir. Okulun basit bir çömlekçi tezgâhı sağlanarak öğrencilere kültür tarihi bakımından değerli çanak, çömlek, vazo, saksı gibi kaplar da yaptırılabilir.

Bütün bu etkinlikler yolu ile öğrencilerin el becerilerinin geliştirilmesi yani sıra, zihinsel yaratma yeteneklerinin gelişmesine de yardım edilir.