Ticaret Sektörü Nedir ?

Ticaret Sektörü Nedir?

Kelime olarak ticaret sektörü nedir? Para ile ifade edilen kâr döngüsü içindeki mal ve hizmetlerin alım ve satım işlerinin geneline verilen isimdir. Ticarette üç kategori bulunur. Bunlar aracılar, tüketiciler ve üreticilerdir. Malların üreticiden çıkıp tüketiciye ulaşmasını sağlayan araçtır. Ticarette tek amaç karardır. Üretici ile tüketici ticaret sırasında genelde karşı karşıya gelmez. Tüketici ile üretici arasındaki köprüyü aracılar yapar. Bu köprü görevini görmeyi aracılar kâr için yapmaktadır. Kâr getirisi olmayan bir işte ticaret yoktur. Ticaretin gayesi fazla üretilen malları ihtiyacı olanlara ulaştırmaktır. Satın alınan malları tüketiciler üreticiden almaları zordur. Tüketiciye ulaşan bu mallar dağıtım sektöründen yararlanır.Ticaret Sektörü Nedir?

Ticaretin Türleri

Perakende ticaret, kelime anlamı parçalara bölmek anlamına gelir. Perakende ticaret, tüketiciye malların direk satılmasıdır. Perakendeci, malları toptan alıp küçük parçalar halinde satan kişidir. Perakendeciliğin amacı, kâr ile elindeki malları tüketiciye satmaktır. Perakendeciler, tüketicilere ulaşımı yakın olan yerlerde çalışırlar. Perakendecilik farklı işletmelere göre yapımı daha kolay olup, az sermaye ile yapılabilecek bir iştir. Aynı zamanda perakendeciler tüketicilere satıştan sonra çeşitli hizmetler sunar. Perakendecilerin başlıca görevleri, malı tüketicilere en yakın yere götürme, uygun ve çeşitli miktarda mallar tüketiciye aktarma, alınan şikâyetlerin giderilmesine yardımcı olma, satış öncesini ve sonrasının devamını sağlamaktır.

Toptan ticaret, toptancılar olarak isimleri bilinir. Üretici ve dağıtıcı arasını bağlayan bir köprüdür. İmalatçıdan alınan büyük malları perakendecilere ulaştırır. Toptancılık, tüketicilerin haricinde satıcıya mal satma işlemidir. Toptancıların piyasaya çıkma sebebi, satın aldıkları malın üretim tarzı ve şartları, malın tüketici ve satıcı tarafından mevsimlik ya da sürekli olmasıdır. Toptancıların piyasadan satıcı ve üretici için, pazarlama, depolama, küçük parçalar halinde satış, fiyat istikrarı ve gelebilecek riski üstlenme gibi sorumlulukları vardır.