Endüstriyel Faaliyetlerin Çevreye Verdiği Zararlar Nelerdir?

Endüstriyel Faaliyetlerin Çevreye Verdiği Zararlar Nelerdir?

Dünya sanayi devrimi ile birlikte farklı bir evreye girdi. Kişiler tarım toplumundan uzaklaşıp sanayi toplumuna evrilmeye başladı. Köyler boşaldı ve insanlar kente göçmeye başladı. Daha doğrusu şehirler bu anlamda eski fonksiyonunu yitirip kentleşmeye başladı. Nüfusun artması ile birlikte ise kentleşmeye başladı. İktisatçılar bu artan kent nüfusu için bir refah arayışına girdi. Çözüm olarak mega devletler sanayileşmeyi öneriyordu.

Endüstriyel Faaliyetlerin Çevreye Verdiği Zararlar Nelerdir?

Endüstriyel Faaliyetlerin Çevreye Verdiği Zararlar Nelerdir?

Sanayileşme nasıl gerçekleşti?

Önceleri üretici ve tüketici aynı kişiydi. Tarlası olan insanlar mevsimine göre tarım ve hayvancılık işleri ile uğraşırken bir yandan da tarlasının yanında kurduğu atölye ile üretim yapmaktaydı. Mesela kişi hem tarım yapıyor hem de atölyesinde ayakkabı üretiyordu. Zamanla bu küçük atölyeler devasa fabrikalara dönüştü. İnsanlar tarlalarından koptu ve iş sahibi olmak için kentlere göç etmeye başladı. Çünkü kentlerde sanayiler vardı ve orada iş bulma imkanına sahiplerdi.

Peki, endüstriyel faaliyetlerin çevreye verdiği zararlar nelerdir? Teknoloji tüm hızı ile gelişirken kentler ve bunun yanında da endüstriler aynı hızda gelişme göstermekteydi. Ancak insanlık kendisi için yararlı olduğunu düşündüğü endüstriyel faaliyetlerin hiç bir zararı yok muydu? Tabi ki vardı. Özellikle çevreye verdiği zarar yadsınamaz. Fabrikaların çıkardığı zehirli gazlar havayı kirletmekte, salgıladığı atıklar nehri kirletmekte, doğaya bıraktıkları çöp ise toprağımızı kirletmekteydi. Yaşamımızı kolaylaştırdın ve insanlık olarak gelişimimizi ileriye taşısın diye geliştirilen endüstriler hayatımızı daha da kötü hale getirmektedir.

Bu kirliliği önlemek mümkün mü?

Bu konuda birçok önlem alınmaktadır. Mesela tarımda çevreye zararı önlemek için belli yasalar çıkarılıyor, BM nezdinde gaz salınımını önlemek için anlaşmalar imzalanıyor, yenilenebilir enerjiye geçilmeye çalışılıyor, atıkların bırakıldığı nehirler temizleniyor. Bu önlemler sadece bir kaçını oluşturuyor. Ancak sektör temsilcileri ve bireylerde farkındalık oluşturmadıkça bu kirliliği önlemek mümkün olmayacaktır.